TÁCH GIẤY RISO

Liên hệ

Chuyên dùng để in các loại giấy CARBONLESS ( Giấy nhiều liên)
 


Vui lòng đợi...